Linnéuniversitetet

Avdelningen för Bioenergiteknik

Sammanfattning

Forskningen inom rötningsområdet vid Linnéuniversitetet sker vid avdelningen för Bioenergiteknik, Institutionen för Teknik med inriktning mot rötning av nya substrat (bl.a. marin biomassa) och utveckling av nya processer. Vid avdelningen finns en torrötningsanläggning och två våtrötningsreaktorer i bänk-/pilotskala.

Kontaktpersoner

Dr. Ulrika Welander (ulrika.welander@lnu.se)
Erik Gregeby


Share |