Hogskolan i Halmstad

Ekologi och miljövetenskaper

Sammanfattning

Biogasforskningen på Högskolan i Halmstad fokuserar på att utreda förutsättningarna för en utökad biogasproduktion, dels genom att förbättra befintliga och redan etablerade substrat som gödsel och grödor, men också genom att utvärdera nya tänkbara substrat som alger och tång. Vi arbetar med optimeringsfaktorer som bl.a. innefattar förbehandlingssteg och olika blandningar av substraten. Utöver optimering av gasproduktionen undersöks även hur rötrestens näringsämnesinnehåll kan förbättras och optimeras med avseende på den jordbruksmark som den ska spridas på.  Forskningen har i dagsläget ett regionalt perspektiv och riktar sig främst mot lantbrukare och andra näringsidkare i Hallands län.

 

Kontakter

Marie Mattsson (Marie.Mattsson@hh.se)
Niklas Karlsson (Niklas.Karlsson@hh.se)

 


Share |