Högskolan i Gävle

Sammanfattning

Inom miljöteknik på Högskolan i Gävle forskas kring miljösystemanalys av biogas, från substrat till avsättning för biogas och biogödsel. En doktorand antogs 2012 med inriktning på outnyttjade resurser på landsbygden som hästgödsel och ängsgräs. Utöver detta förekommer examensarbeten inom modellering och utvärdering av biogassystem. Inom energisystem arbetar en doktorand med framtidsstudier av ett hållbart transportsystem, där biogas är en del. Även inom biologi finns personer med intresse av att arbeta med biogasfrågor med koppling till landsbygdutveckling och påverkan på biologisk mångfald.

Kontaktpersoner

Ola Norrman Eriksson - Miljöteknik (Ola.Eriksson@hig.se)
Karl Hillman - Miljöteknik (Karl.Hillman@hig.se)
Åsa Hadin - Miljöteknik (aho@hig.se
Jonas Preisz - Energisystem (jonas.preisz@hig.se)
Prof. Nils Ryrholm - Biologi (Nils.Ryrholm@hig.se
Lars Hillström - Biologi (lars.hillstrom@hig.se)


Share |