FoU finansiärer

tankmunstycke fordonsgas

I Sverige

I Sverige finns det ett flertal olika aktörer som finansierar froskning och utveckling inom biogasområdet. Om du har en bra idé som du vill undersöka, sök då runt bland dessa potentiella finansiärer och se om någon kan hjälpa dig. 


Internationellt

Internationellt finns det ett flertal aktörer som på ett eller annat sätt stöttar utvecklingen inom biogasområdet. En del av dessa finns redovisade nedan:

  • IEA Bioenergy Task 37. Internationell gruppering som sammanställer information inom biogasområdet som underlag till bl.a. beslutsfattare. Sverige representeras av SGC. 
  • Toppforskningsinitiativet. En nordisk storsatsning på klimat, miljö och energi.

 


Share |