Användning

tankmunstycke fordonsgas


Biogas, som inte uppgraderats, och deponigas används främst till el- och/eller värmeproduktion. Uppgraderad biogas eller biometan från förgasning och metanisering kan även användas som fordonsgas eller i industriella processer. Forskning inom området kan till exempel gälla driftoptimering av motorer och utveckling av gasturbiner och kraftverkstillämpningar. Insatser görs även inom övriga applikationer på användningssidan såsom; processkemi, uppvärmning, matlagning. Utvecklingsinsatser bedrivs även för att studera vilken inverkan olika gaskvaliteter och olika föroreningar i gasen har på driften av en fordonsmotor eller en gasturbin.


I nedanstående sammanställning återfinns forskningsrapporter inom följande områden: Rapporter

Industriell användning

 • Catalytic burners in larger boiler appliances-2009. Till rapport >>
 • Hydrogen Production for Refuelling Applications -2009. Till rapport >>
 • The potentials for integration of black liqour gasification with gas fired paper drying processes - A study from the energy cost perspective-2006. Till rapport >>


Kraft- och kraftvärmeproduktion

 • An improved reactor system for small-scale fuel processing - the Optiformer concept-2008. Till rapport >>
 • Utveckling av mikroturbin med extern förbränning - fas I-2006. Till rapport >>
 • Utvärdering av gasturbin GTX100 i Helsingborg - Etapp 3-2005. Till rapport >>
 • Microturbine Energy Systems - The OMES Project-2004. Till rapport >>
 • Småskalig biobränslebaserad kraftvärme - förutsättningar för standardiserade lösningar med avseende på teknik och bränslen i ett systemperspektiv-2001. Till rapport >>


Fordonsgas

 • Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME. Kartläggning av behovet av nytt dataunderlag-2007. Till rapport >>
 • Refuelling stations for hydrogen or reformate gas-2006. Till rapport >>
 • Utveckling och demonstration av användning av metan/vätgasblandningar som bränsle i befintliga metangasdrivna bussar-2006. Till rapport >>


Vätgasproduktion

 • Gasformiga drivmedel, nu och i framtiden2008. Till rapport >>
 • Bioenergikombinat – tekniktrender, system och styrmedel-2007. Till rapport >>
 • Reliability study of a small-scale fuel processor system-2004. Till rapport >>
 • Upgrading of reformate gas for different applications with focus on small-scale hydrogen production-2004. Till rapport >>
 • Fuel processor for small-scale production of hydrogen - Experimental study-2003. Till rapport >>


Övrig gasanvändning

 • Utveckling av katalytisk rörbrännare för naturgasförbränning för luftuppvärmning i matlagningsugn-2005. Till rapport >>
 • Development of Catalytic Cooking Plates-2004. Till rapport >>
 • NOx-källor - inomhusklimat och hälsoeffekter-2004. Till rapport >>


Gaskvalitet

 • Varierande gaskvalitet – Litteraturstudie-2009. Till rapport >>
 • Mätning av energi och sammansättning av gasblandningar med ultraljud-2006. Till rapport >>
 • Beräkning av daggpunkten för uppgraderad biogas-2005. Till rapport >>

 


Share |