Forskning/Utveckling

fjäril på blomma


Biogasområdet är ett brett område där det pågår forsknings- och utvecklingsprojekt inom många delområden. Biogas och biometan kan produceras på flera olika sätt: produktion av biogas genom rötning, produktion av SNG genom termisk förgasning och metanisering och produktion av deponigas vid deponier.

Inom alla dessa produktionsvägar pågår forskning för att öka mängderna av den producerade gasen och att optimera produktionen så att man får höga utbyten med låg energiförbrukning och låg miljöbelastning. Forskning och utvecklingsprojekt pågår också inom områdena distribution samt användning av den producerade gasen. På dessa sidor finns information om forskning och utveckling inom biogasområdet i Sverige.

 


Share |