Från termisk förgasning

skog


Restprodukter från skogen innebär en betydande potential för framtida biogasproduktion. Av restprodukterna från skogsbruk och skogsindustri bedöms den teoretiska energipotentialen till cirka 59 TWh per år.

Metanproduktion ur träråvara sker genom termisk förgasning. Råvarorna förgasas under högt tryck och hög temperatur vilket ger en syntesgas (SNG) som sedan renas på föroreningar och förädlas vidare till biogas.

Göteborg Energi bygger den första anläggningen i världen för prodution av biogas från biobränsle och råvaror från skogen. Anläggningen byggs i två etapper, varav etapp 1 driftsattes hösten 2013. I etapp 1 beräknas ca 150 GWh biogas produceras årligen. Förutsatt att även etapp 2 byggs så kommer hela anläggningen att producera ca 1 000 GWh per år.

GoBiGas.se

Även E.ON undersöker för möjligheterna att bygga en förgasningsanläggning med en produktionskapacitet på motsvarande 1 600 GWh. 

Bio 2G

 


Share |