Realiserbar potential

Realiserbar biogaspotential från rötning år 2030

Hur mycket biogas som är ekonomiskt och tekniskt möjligt att producera i Sverige beror på en rad faktorer så som politiska beslut, styrmedel och förändringar i omvärlden som påverkar ekonomisk tillväxt och priser på energi.

Under våren 2013 genomfördes en studie som undersökte hur mycket stor del av den teoretiska biogaspotentialeb som skulle kunna realiseras, d.v.s. produceras år 2030. Studien utgick från tre olika scenarier med varierande grad av ekonomisk tillväxt, prisutveckling för fossila drivmedel, teknikutveckling, styrmedel och skattesatser, samt arealanvändning för odling av energigrödor.

Resultatet visar att med en god ekonomisk tillväxt, fortsatt stigande oljepriser och tydlig politisk vilja och initiativ kan biogasproduktionen uppgå till 22 TWh år 2030, där rötning och termisk förgasning står för hälften vardera. 22 TWh motsvarar en fjärdedel av dagens bensin- och dieselförbrukning och en ännu större andel i framtiden, om fordonen fortsätter att bli bränslesnålare.

Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030

 

 


Share |