Länsvis uppdelning

Biogaspotential länsvis   

Länen med högst biogaspotential, såväl total som begränsande, är Skåne och Västra Götaland. Anledningen till detta är framförallt ett omfattande jordbruk och en stor djurhållning, samt att de flesta livsmedelsindustrier återfinns i dessa län.

Stockholms län har en relativt hög begränsande biogaspotential beroende på en stor folkmängd som ger upphov till större mängder matavfall och avloppsslam.

I underlaget för kategorin övrigt, total biogaspotential med begränsning, finns framförallt slakteriavfall och annat material som redan rötas vid befintliga svenska biogasanläggningar. Av konkurrensskäl redovisas dessa mängder ej länsvis. I den övriga kategorin finns också biogaspotentialen från park- och trädgårdsavfall.

 


Share |