Produktion per län

  

Den geografiska fördelningen av biogasstatistiken över län 2015 visar att biogasproduktionen är störst i Skåne (21 % av den totala produktionen). Drygt hälften av biogasproduktionen finns i Skånes-, Stockholms- och Västra Götalands län. 

Sker biogasproduktion nära dig? Gå till svenska anläggningar för att få mer detaljerad geografisk information.

 


Share |