Användning

 

Det främsta användningsområdet för biogas i dagsläget är uppgraderad biogas, som till största delen används som fordonsgas. Uppgraderad gas utgör nu 63 % av den totala användningen, vilket är en ökning på 20 % jämfört med föregående år. Värmeproduktion är det näst största användningsområdet och används av kund eller av biogasproducenten själv för uppvärmning av egna lokaler eller processer. Resterande gas användes till elproduktion, industriell användning, övrig användning eller facklades bort.

År 2015 uppgraderades 63 % (1219 GWh) av den producerade biogasen (1947 GWh), värmeproduktion inkl. värmeförluster uppgick till 387 GWh (20 %), 62 GWh (3 %) gick till elproduktion och 49 GWh (2 %) till industriell användning. Av resterande gas facklades 198 GWh (10 %), 19 GWh (1 %) gick till övrig användning och 13 GWh (1 %) saknad data.

Av den uppgraderade gasen injicerades 470 GWh till energigasnäten i sydvästra Sverige samt i Stockholm. Injektionsstationer finns på orterna Bjuv, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Laholm, Lidingö, Lund, Malmö, Stockholm och Trellleborg.  


Statistiken för försäljning av fordonsgas finns på Gasbilen.se

 


Share |