Anläggningar

  Statistik biogasanläggningar 2015  

År 2015 producerades biogas vid totalt 282 anläggningar runt om i landet. Anläggningarna bestod av 140 avloppsreningsverk, 60 deponigasanläggningar, 40 gårdsanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Den totala rötkammarvolymen uppgick till 676 083 m3. Reningsverken har den största totala rötkammarvolymen, medan industrin har den största genomsnittsstorleken på rötkammarna i sina anläggningar. Det är stor spännvidd på rötkammarvolymen mellan de minsta och de största anläggningarna, från de minsta på ca 100 m3 till de största med en sammanlagd volym på drygt 30 000 m3.

Det finns 61 anläggningar i Sverige för uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet. I orterna Bjuv, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Laholm, Lidingö, Lund, Malmö, Stockholm och Trellleborg matas den uppgraderade gasen in på det befintliga gasnätet. 

För antal tankstationer för fordonsgas se Gasbilen.se

 


Share |