Biogas i siffror

Wapnö Gård biogasanläggning


I Sverige producerades år 2015 drygt 1,9 TWh biogas från sammanlagt 282 anläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 63 %, 20 % användes till värmeproduktion, 3 % gick till produktion av el, 10 % facklades bort och 2 % användes för industriell användning.

De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Energigrödor utgjorde en mycket liten del av den totala substratsammansättningen.

Förutom biogas har samrötningsanläggningar och gårdsbiogasanläggningar tillsammans producerat drygt 2 025 000 ton (våtvikt) rötrest varav minst 99 % användes som gödningsmedel, biogödsel. Avloppsreningsverken producerade 651 000 ton avvattnat rötslam varav 28 % användes som gödningsmedel.

Statistiken över produktion och användning av biogas och rötrester är från år 2015. Rapporten kan laddas ner via länken nedan och går även beställa i tryckt form från Energimyndighetens Webshop.

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015

Energimyndighetens webbshop

 


Share |