Svenska anläggningar

Här hittar du information om Sveriges produktionsanläggningar. De anläggningar och siffror som presenteras
på dessa sidor speglar produktionsläget år 2014. Förklaringar till ord & begrepp

Statistik om Sveriges produktion av biogas uppdateras varje år i oktober.

Visa i kartan

Symbolerna framtagna av Biogas Öst

 • Svenska anläggningar

  Zooma in på kartan för att se information om de olika länen. Klicka på symbolerna i kartan för att få veta mer om respektive anläggning.

  De anläggningar och siffror som presenteras på dessa sidor speglar produktionsläget år 2014.

 • Blekinge län

  I Blekinge län finns fem biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 6 GWh, vilket var en minskning med 34 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 2850 m3.
 • Dalarnas län

  I Dalarnas län finns tolv biogasanläggningar, varav tre deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 23,4 GWh, vilket var en ökning med 38 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 10 400 m3.
 • Gävleborgs län

  I Gävleborgs län finns sju biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 16,1 GWh, vilket var en minskning med 19 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 7245 m3.
  • Gotlands län

   I Gotlands län finns tre biogasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 32,3 GWh, vilket var en ökning med 39 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 10 900 m3.
  • Hallands län

   I Hallands län finns 14 biogasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 96,3 GWh, vilket var en minskning med 2 % sedan år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 42 530 m3.
  • Jämtlands län

   I Jämtland län finns åtta biogasanläggningar, varav en deponigasanläggning. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 10,2 GWh, vilket var en ökning med 7 % sedan år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 5 361 m3.
  • Jönköpings län

   I Jönköpings län finns 12 biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 55,4 GWh, vilket var en ökning med 2 % sedan år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 23 570 m3.
  • Kalmar län

   I Kalmar län finns 11 biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 39,2 GWh, vilket var en ökning med 34 % sedan år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 20 777 m3.
  • Kronobergs län

   I Kronobergs län finns sju biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 15,1 GWh, vilket var en minskning med 5 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 16 483 m3.
  • Norrbottens län

   I Norrbottens län finns nio biogasanläggningar, varav tre deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 31,8 GWh, vilket var en minskning med 2 % sedan 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 12 380 m3. Läs mer om goda exempel på en biogasanläggning i Norrbotten:

   Alviksgården >>

  • Örebro län

   I Örebro län finns 13 biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 95,6 GWh, vilket var en minskning med 2 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 33 990 m3.
  • Östergötlands län

   I Östergötlands län finns tio biogasanläggningar, varav en deponigasanläggning. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 127,7 GWh, vilket var en minskning med 15 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 39 457 m3. Läs om goda exempel på en biogasanläggning i Linköping:

   Svensk Biogas i Linköping >>

  • Skåne län

   I Skåne län finns 47 biogasanläggningar, varav 13 deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 351 GWh, vilket var en ökning med 20 % jämfört med 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 140 980 m3.

   Läs om goda exempel på biogasanläggningar i Skåne:

   NSR Biogasanläggning i Helsingborg >>
   Kristianstads biogasanläggningar >>
   Biogasanläggningen i Bjuv >>
   Biogasanläggningen i Hagavik >>

  • Södermanlands län

   I Södermanlands län finns sju biogasanläggningar, varav tre deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 53,7 GWh, vilket var en minskning med 7 % jämfört med 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 14 824 m3.
  • Uppsala län

   I Uppsala län finns åtta biogasanläggningar, varav en deponigasanläggning. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 51,4 GWh, vilket var en ökning med 1 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 16 870 m3.
  • Värmlands län

   I Värmlands län finns 11 biogasanläggningar, varav fem deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 11,5 GWh, vilket var en ökning med 7 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 6 135 m3.
  • Västerbottens län

   I Västerbottens län finns sex biogasanläggningar, varav en deponigasanläggning. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 36,5 GWh, vilket var en minskning med 5 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 16 540 m3. Läs om goda exempel på en biogasanläggning i Västerbottens län:

   Norrmejerier >>

    

    

  • Västernorrlands län

   I Västernorrlands län finns 12 biogasanläggningar, varav tre deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 106,9 GWh, vilket var en ökning med 22 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 39 060 m3. Läs mer om goda exempel på en biogasanläggning i Västernorrland:

   Domsjöfabriker >> 

  • Västmanlands län

   I Västmanlands län finns nio biogasanläggningar, varav en deponigasanläggning. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 50,5 GWh, vilket var en ökning med 16 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 23 510 m3. Läs mer om goda exempel på en biogasanläggning i Västmanlands län:

   Svensk Växtkraft i Västerås >>

  • Västra Götalands län

   I Västra Götalands län finns 47 biogasanläggningar, varav åtta deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 303,4 GWh, vilket var en ökning med 9 % jämfört med år 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 108 247 m3. Läs om goda exempel på biogasanläggningar i Västra Götalands län:

   Gryaabs avloppsrening i Göteborg >>
   Lidköping biogas >>

  • Stockholms län

   I Stockholms län finns 17 biogasanläggningar, varav sex deponigasanläggningar. Den totala biogasproduktionen år 2014 var 270,5 GWh, vilket var en oförändrad produktion jämfört med 2013. Den sammanlagda rötkammarvolymen var 87 976 m3. Läs mer om goda exempel på en biogasanläggning i Stockholms län:

   Stockholm Vattens reningsverk >>

  Notera att anläggningarna ibland ligger så nära att symbolerna skymmer varandra. Zooma in ännu mer eller
  välj färre antal typer av anläggningar bland symbolerna ovan.

   


  Share |