Biogas i Sverige och världen

Bro


Sverige har idag kommit långt när det gäller utnyttjandet av biogas och är ett föregångsland för rening av biogas till fordonsgaskvalitet. En satsning på biogasanläggningar har gjorts under flera år, men fortfarande är efterfrågan på biogas större än tillgången i flera regioner.


I det här avsnittet kan du läsa om biogasstatistik, forskning och utvecklingsområden samt om goda exempel på lyckade biogasprojekt. Sveriges alla biogasanläggningar finns länsvis presenterade på en karta och du kan även läsa om hur stor den outnyttjade biogaspotentialen är.

 


Share |